Välkommen till

Fastighetsförvaltning Svenska AB

Vad ingår i vår

Fastighetsförvaltning

En fastighetsförvaltares huvuduppgift är att förvalta och underhålla fastigheten. Det vanligaste är att vi på Fastighetsförvaltning Svenska AB tar ett helhetsansvar för förvaltningen både den tekniska, ekonomiska och administrativa. Det vill säga vi ansvarar för allt fastigheten kan behöva, till exempel ekonomi, drift, underhåll och olika byggprojekt.

Vilka områden

Ekonomisk förvaltning innefattar bland annat budgetering, bokföring, bokslut och rapportering det vill säga det som har att göra med fastighetens ekonomi. Det kan vara allt, från att bearbeta löpande konton och omförhandlingar till att göra årsredovisningar, justera kostnadsnivåer, bearbeta fakturor eller ställa in optimerade budgetar. Dessa måste sedan rapporteras och följas upp för att gynna fastigheten och verksamheten där på bästa sätt.

Administration är en del i ekonomisk förvaltning och inkluderar tjänster relaterade till föreningsmedlemmar eller hyresgäster. Det kan handla om saker relaterade till hyresavtal, hyresförhandlingar, skrivande av kontrakt eller upprättande av kontrakt. Här fungerar vi som fastighetsförvaltare som en extra arm för dig som fastighetsägare.

Teknisk förvaltning inkluderar det som har med alla byggnader och tomtmark att göra. För byggnaden handlar det om underhåll, reparation, övervakning och all maskinell utrustning som underhålls och inspekteras löpande, men även el och VVS. Det handlar även om alla grönområden, gångstigar och parkeringar som måste vara i gott skick. En stor del av det tekniska arbetet med en fastighet handlar om förebyggande arbete, för att undvika akuta tillbud.

Några exempel på servicetjänster